MAP-FURNIKA
MAP-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA
FOTO-FURNIKA

Contact details

Headquarter - POLAND

FURNIKA Sp. z o.o.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
NIP 755-193-05-89
REGON 161562523
Fax.+48 (77) 544-91-29

Contact us


FURNIKA Sp. z o.o. S.K , ul.Przemysłowa 11, 48-200 Prudnik
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS, KRS 0000488476 ,NIP 7551930589
Kapitał zakładowy - 100.000,00 PLN w całości opłacony